Full fart för barnkonventionen i Malmö

Hur kan vi arbeta med barnkonventionen i praktiken? Var finns de goda exemplen? Konferensen Full fart framåt! i Malmö torsdagen den 17 februari ger svar på hur man kan arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, i vardagen.

Den vänder sig till politiker och chefstjänstemän i kommuner, landsting och regioner.
Ur programmet: Verksamheten Svarte-Petter i Karlskrona samverkar kring barn med särskilda behov, i Ystad arbetar kommunen med att ge barn och unga inflytande över verksamheter och beslut, i Växjö finns Barnens budget, i Malmö arbetar Kriscentrum för barn och unga med barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp och Kalmar arbetar med barnkonventionen som verktyg.

Konferensen arrangeras av Barnombudsmannen på uppdrag av regeringen. Samarrangörer är Drömmarnas Hus, Malmö stad och Länsstyrelsen i Skåne.

Pressträff med Lena Nyberg och lokala representanter klockan 12:30 på S:t Gertruds konferensanläggning.