Full fart framåt för barnkonventionen i Västerås

Hur kan vi arbeta med barnkonventionen i praktiken? Var finns de goda exemplen?

Konferensen Full fart framåt! ger svar frågor om hur man kan arbeta med barnkonventionen i vardagen. Den vänder sig till politiker och chefstjänstemän i kommuner, landsting och regioner. Barnombudsmannen arrangerar konferensen på uppdrag av regeringen.

Full fart framåt! onsdagen den 9 februari klockan 9:30 - 16:15 på Växhuset, Viktor Larssons Plats, Västerås.

Konferensen arrangeras i samarbete med Västerås stad.

Pressträff klockan 11:45 - 12:45 på Växhuset med barnombudsman Lena Nyberg och lokala representanter.

Anmäl gärna till ann.engblom@barnombudsmannen.se om ni kommer till pressträffen.