Lena Nyberg till Falun

Barnombudsman Lena Nyberg är i Falun torsdagen den 24 februari, inbjuden av Länsstyrelsen i Dalarna. Hon ska föreläsa om hur FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, kan bli ett tydligt och meningsfullt verktyg i Länsstyrelsens arbete.

Pressträff klockan 13:15 på Länsstyrelsen, Åsgatan 3, Falun.

Läs och ladda hem rapporter från vår webbplats:
Mer plats för mindre medborgare - Barnperspektivet i statliga myndigheter
Från ord till handling - Barnkonventionen i kommuner, landsting och regioner