Lena Nyberg till Luleå

Barnombudsman Lena Nyberg är i Luleå fredagen den 11 februari. Det är försäkringskassan som har bjudit in henne till en temadag om FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Hon ska berätta om vad det innebär att arbeta utifrån barnets perspektiv, leda grupparbeten och diskussioner om barnkonventionens grundtanke och berätta om hur den kan förverkligas i det dagliga arbetet.

Flera av barnkonventionens artiklar ställer krav på ett förändrat arbetssätt inom statliga myndigheter, kommuner, regioner och landsting. Konventionen slår fast att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Ett sätt kan vara att göra barnkonsekvensanalyser och prövningar av vad som är barnets bästa inför planering och beslut.

Tisdagen den 5 april äger Barnombudsmannens regionala konferens Full fart framåt! rum i Luleå. Läs mer om konferensen som arrangeras på uppdrag av regeringen: . Inom kort kommer ett detaljerat program att publiceras där.

Kontakta Ulla Tillgren 070-212 29 53 för intervjuer med Lena Nyberg.