De yngsta barnen i fokus

Barnombudsmannens verksamhetsplan för 2005 har kommit. Läs vad myndigheten kommer att arbeta med under 2005 och under kommande år.

Några teman är:
 De yngsta barnen 0-5 år
 Barns rätt till en trygg och drogfri miljö
 Barn och brott
 Barns arbetsmiljö i skolan
 Barns och ungas psykiska hälsa
 Barns rätt till kultur
 Barn i media