Full fart för barnkonventionen i Luleå

Hur kan vi arbeta med barnkonventionen i praktiken? Var finns de goda exemplen? Konferensen Full fart framåt! i Luleå tisdagen den 5 april ger svar på hur man i vardagen kan arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Den avslutar Barnombudsmannens konferensserie som arrangeras på uppdrag av regeringen. Målgruppen är förtroendevalda och chefstjänstemän i kommuner, landsting och regioner.

Ur programmet: Barnkonsekvensanalyser - ett sätt att tänka, Gällivare ungdomsråd, ungdomsombud i Umeå och Vännäs familjecenter- en av landets första familjecentraler.

Pressträff den 5 april med barnombudsman Lena Nyberg och lokala representanter klockan 12:30, Nordkalottens konferenscenter, Lulviksvägen 1.