Full fart för barnkonventionen i Östersund

Hur kan vi arbeta med barnkonventionen i praktiken? Var finns de goda exemplen? Konferensen Full fart framåt! i Östersund onsdagen den 16 mars ger svar på hur man i vardagen kan arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Konferensen arrangeras av Barnombudsmannen på uppdrag av regeringen och vänder sig till politiker och chefstjänstemän i kommuner, landsting och regioner.

Ur programmet: Barnkonsekvensanalyser - ett sätt att tänka, Barnkonventionen i Krokoms kommun och Wargentinsskolans arbete mot mobbning och kränkande behandling.

Socialminister Berit Andnor och barnombudsman Lena Nyberg deltar i konferensen. Full fart framåt! pågår mellan klockan 9:30-16:15 på Mittuniversitets campusområde, F 214 Ridhuset, Biblioteksgatan 30-34.

Pressträff med barnombudsman Lena Nyberg och lokala representanter klockan 12:30, Ridhuset, Biblioteksgatan 30-34.

För bokning av intervjuer med socialminister Berit Andnor kontakta Daniel Färm, pressekreterare, 070-650 12 09 eller daniel.farm@social.ministry.se