Lena Nyberg till Södertälje

Barnombudsman Lena Nyberg deltar i konferensen "Att växa upp med funktionshinder" på Tom Tits Experiment i Södertälje torsdagen den 17 mars. Konferensen arrangeras av handikapprådet i Södertälje.Barnombudsmannen har uppmärksammat barn med funktionshinder i många olika sammanhang de senaste åren.

Läs mer om förslag till förbättringar för barn och unga med funktionshinder i Barnombudsmannens årsrapport till regeringen Många syns inte men finns ändå (2002).

För intervjuer med barnombudsman Lena Nyberg kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig.