Asylsökande barn i fokus

Att samverka kring och samtala med asylsökande barn är titeln på en serie seminarier som avslutas torsdagen den 7 april i Stockholm. I projektet samverkar Barnombudsmannen, Migrationsverket Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

Barnombudsman Lena Nyberg, Anna Wessel, verksamhetschef på Migrationsverket och Jan Erlandsson, departementsråd på Utrikesdepartementet, finns på plats på seminariet.

Socialchefer i Stockholms län och stadsdelsdirektörer i Stockholms stad är inbjudna, samt berörda chefer på Migrationsverket. Dessutom deltar de som har gått utbildningen som socialsekreterare och flyktingsamordnare. Syftet med projektet är att sprida kunskap och erfarenheter till dem som möter asylsökande barn i sitt arbete.
Att samverka kring och samtala med asylsökande barn äger rum torsdagen den 7 april klockan 13:00 - 17:00, Piperska muren, Scheelegatan 14, Ordenssalen. Media hälsas välkomna.