Lena Nyberg till Härnösand

Fredagen den 29 april är barnombudsman Lena Nyberg i Härnösand. Hon är inbjuden av länsstyrelsen i Västernorrlands län till en temadag om mänskliga rättigheter.

Lena Nyberg ska tala om vad det innebär att ha ett barnperspektiv i sitt arbete.

För bokning av intervjuer med barnombudsmannen kontakta Ulla Tillgren på 070-212 29 53.