Lena Nyberg till Jönköping

Barnombudsman Lena Nyberg är i Jönköping torsdagen den 7 april. Hon är inbjuden av familjevårdsgruppen i Jönköping för att föreläsa om barns villkor i dag. Föreläsningen äger rum på Elite Stora Hotellet, Hotellplan, klockan 10:00-12:00.

Barnombudsmannens årsrapport 2005 heter Öppna för gränser och har barns och ungas tankar om alkohol, tobak och narkotika som huvudtema. Barn och unga vill att vuxna sätter tydliga gränser när det gäller droger. Det visar den enkätundersökning som gjorts bland Barnombudsmannens kontaktklasser. Elever i åldern 10-18 år har svarat på frågor om sin inställning till droger.

Ett annat avsnitt tar upp barns och ungas hälsa och den stora grupp tonåringar som nu växer upp i Sverige.
Barns och ungas hälsa är i stort sett god, men det finns oroande tendenser. I tonåren ökar andelen barn som har fysiska och psykiska besvär. Särskilt flickor trivs sämre med livet. Självmordsförsök är vanligare bland flickor än bland pojkar.

Läs, beställ och ladda hem årsrapporten Öppna för gränser

För intervjuer med Lena Nyberg under torsdagens förmiddag kontakta Ulla Tillgren, se kontaktuppgifter nedan.