Lena Nyberg till Örebro

Barnombudsman Lena Nyberg är i Örebro onsdagen den 6 april för att delta i en paneldebatt om ungdomars hälsa och ohälsa. Debatten äger rum inom ramen för Läkardagarna i Örebro och pågår mellan klockan 14:45 och 16:15, Wilandersalen, Universitetssjukhuset.

Barnombudsmannens årsrapport 2005 heter Öppna för gränser och har barns och ungas tankar om alkohol, tobak och narkotika som huvudtema. Barn och unga vill att vuxna sätter tydliga gränser när det gäller droger. Det visar den enkätundersökning som gjorts bland Barnombudsmannens kontaktklasser. Elever i åldern 10-18 år har svarat på frågor om sin inställning till droger.

Ett annat avsnitt tar upp barns och ungas hälsa och den stora grupp tonåringar som nu växer upp i Sverige. Barns och ungas hälsa är i stort sett god, men det finns oroande tendenser. I tonåren ökar andelen barn som har fysiska och psykiska besvär. Särskilt flickor trivs sämre med livet. Självmordsförsök är vanligare bland flickor än bland pojkar.

Barnombudsmannen anser att ett minimikrav i den kommande skollagen bör vara att varje elev och skola har tillgång till en elevhälsovård med skolläkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.

För intervjuer med Lena Nyberg under onsdagen kontakta Ulla Tillgren, se kontaktuppgifter nedan.