Inbjudan till pressträff

Hur nöjda är barn och unga i Sverige med sina liv? Hur nöjda är de i andra länder? Onsdagen den 11 maj presenterar Barnombudsmannen rapporten "Hur kul är det, på en skala?"

Barnombudsmannen har sedan 2002 bedrivit ett Sida-finansierat projekt med namnet The Right to Be Heard i Sverige samt i Bosnien och Hercegovina, Peru, Sri Lanka, Tanzania och Vietnam.

Syftet har varit att testa hur barns och ungdomars åsikter kan förmedlas till beslutsfattare på ett representativt och överskådligt sätt. I projektet har en statistisk metod testats som bygger på Nöjd Kund Index. Vi har frågat barn och ungdomar om de är nöjda med sina liv och därmed medverkat i en utveckling av ett Nöjt Barn Index.

Rapporten och projektet presenteras i anslutning till en workshop som pågår i Stockholm den 9-11 maj med representanter för de deltagande länderna.

Pressträffen äger rum onsdagen den 11 maj klockan 12:45-13:15 på Barnombudsmannens kansli, Norr Mälarstrand 6, 3 trappor, i Stockholm. Då presenteras rapporten om hur barn i Sverige ser på sina liv samt jämförande studier från de länder som deltagit i projektet.

Mejla till ulla.tillgren@barnombudsmannen.se om du kommer till pressträffen.

Program 9 till 11 maj: