Lena Nyberg till Halmstad

Barnombudsman Lena Nyberg besöker Halmstad fredagen den 20 maj för att tala vid den kristna ekumeniska organisationen Hela Människans stämma. Hon ska tala kring temat värdegrund. Stämman äger rum på Gullbrannagården söder om Halmstad.

I Barnombudsmannens årsrapport "Öppna för gränser" som lämnats till regeringen är huvudtemat barns och ungas tankar om alkohol, tobak och narkotika. Ett tydligt budskap från barn och unga är att de vill att föräldrar och andra vuxna sätter gränser.

Den senaste rapporten från myndigheten har titeln "Hur kul är det, på en skala?" och visar att barn och unga generellt sett är nöjda med sina liv och att familjerelationerna är centrala för barns och ungas livskvalitet.

För bokning av intervjuer med Lena Nyberg kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig.