Lena Nyberg till Vadstena

Onsdagen den 25 maj är barnombudsman Lena Nyberg inbjuden till Vadstena för att träffa politiker och tjänstemän som arbetar med barn.

Barns och ungas inflytande står på programmet. Det ska också handla om hur arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, kan komma igång i det kommunala arbetet.

Lena Nyberg föreläser på Petrus Magni Skola, Borgmästaregatan klockan 18.30-20.00.