Våld mot barn är aldrig acceptabelt

En man som har slagit sin styvdotter dömdes på onsdagen för ringa misshandel i hovrätten för Västra Sverige. Barnombudsman Lena Nyberg välkomnar domen.

- Det är en självklar rättighet för barn att slippa utsättas för våld. Domen tydliggör principen att man inte får slå barn, säger Lena Nyberg. Barn har rätt till samma skydd som en vuxen. Domen ger en tydlig signal till föräldrar och professionella att detta inte är tillåtet.

- Jag är förvånad över att en del förespråkar att våld mot barn kan vara tillåtet i vissa situationer. Vi har ett tydligt förbud mot aga i Sverige, vilket också hovrättens dom visar.

1979 blev Sverige först i världen med att förbjuda barnaga. Då infördes den nuvarande regleringen i föräldrabalken. Fysisk bestraffning är alltid förbjuden. Däremot är det tillåtet att skydda sitt barn genom att lyfta eller rycka undan barnet från en farlig situation.

Barnombudsmannen har sett att det finns ett behov av att erbjuda föräldrar stöd i hur de kan uppfostra sina barn utan att gripa till våld.

- Vi måste tillsammans arbeta för nolltolerans vad gäller våld mot barn. Den attityden ska råda i hela samhället, avslutar Lena Nyberg.