För svaga förslag för att hindra skuldsättning av barn

Det finns inga konkreta förslag på hur man ska motverka att barn skuldsätts för obetalda skatter eller för sådant som de har handlat men inte kunnat betala. Barnombudsmannen är kritisk till att utredningen som arbetat med frågan inte föreslår tillräckligt tydliga åtgärder för att hindra skuldsättning av barn.

Många barn har betalningsanmärkningar för obetalda räkningar för till exempel skolfoton och för hyrfilm. Utredningen föreslår inget för att förhindra att barn får sådana skulder.

- Barn får i regel inte själva besluta om sina tillgångar. Varför ska de då tvingas ansvara för att räkningar betalas? Det är ett bakvänt resonemang, säger barnombudsman Lena Nyberg.

I utredningen föreslås också att Överförmyndarmyndigheten ska få bättre information om när ett barn skuldsätts.

- Det är bra men räcker inte. Skadan är redan skedd när barnet har fått en skuld. Ett barn ska överhuvudtaget inte kunna bli skuldsatt, säger Lena Nyberg. Det är den vuxne som ska bära ansvar för barnets ekonomi.

Ett positivt förslag är att när en bil eller motorcykel registreras i ett barns namn så ska förmyndaren vara den som ansvarar för att alla avgifter för fordonet betalas. I dag ligger det ansvaret på barnet och kan därmed leda hon eller han skuldsätts.