Lena Nyberg till Malmö

Regeringen föreslår att barnperspektivet ska stärkas i föräldrabalken. Det ska bland annat bli tydligare att riskbedömningar alltid ska göras när det förekommer uppgifter om våld i samband med att föräldrar tvistar om frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

 
- Barnets behov ska i större utsträckning än i dag sättas i centrum vid vårdnadstvister. Men det är ett problem att domstolar även i fortsättningen kommer att kunna döma till växelvis boende mot en förälders vilja, säger barnombudsman Lena Nyberg.

I dag tisdagen den 31 januari är Lena Nyberg i Malmö för att tala på temat ”Barnens rätt i rättssamhället” vid ABF: s föreläsningsserie om socialpolitik.

Tid: klockan 18-19:30
Plats: Spånehusvägen 47, Malmö.

För intervjuer med Lena Nyberg kontakta Ulla Tillgren 070-212 29 53