De ensamkommande barnens rättigheter uppfylls inte

Migrationsverket har enbart lyckats sluta avtal med en handfull kommuner om att frivilligt ta emot ensamkommande barn. Situationen är nu akut. Enligt Migrationsverket har antalet asylsökande barn utan vårdnadshavare ökat kraftigt sedan i somras. Det innebär att många barn inte får sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda. De ensammkommande barnen har rätt till skydd, skolgång, sjukvård och en meningsfull vardag där de kan knyta sociala kontakter.

- Ensamkommande barn befinner sig i en mycket utsatt situation. Barnen ska få det skydd och stöd som han eller hon har rätt till. Sverige måste kunna skydda barnen bättre under asylprocessen. I dag kommer de i kläm när ingen tar ansvar, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Sedan den 1 juli i år är kommunerna ansvariga för de ensamkommande barnens boende och omvårdnad.

- Nu måste regeringen agera för att de här barnen ska få bästa möjliga mottagande. Migrationsverket har inte med de medel som de har till förfogande lyckats få tillräckligt många kommuner att teckna avtal för de här barnen, säger Lena Nyberg.

- Barn har rätt till särskilt skydd enligt FN: s konvention om barnets rättigheter. De barn som kommer hit utan vårdnadshavare ska så snart som möjligt få komma till en kommun där de kan bo under hela asylprocessen.

Barnombudsmannen har ställt krav på tydliga bestämmelser kring vad som händer om Migrationsverket inte lyckas träffa avtal med tillräckligt många kommuner för att möta de ensamkommande barnens behov. Nu står vi inför en sådan situation. När ett barn kommer utan föräldrar till Sverige finns det ett första tillfälligt boende ordnat i fyra särskilda ankomstkommuner.

- Barnen blir kvar i ankomstkommunen betydligt längre än vad som har varit tanken, säger Lena Nyberg.

Barnombudsmannen anser att varje barn ska få en god man utsedd inom ett dygn sedan han eller hon har anlänt till Sverige. Så sker inte i dag.

-En god man ska bevaka att barnets rättigheter tillgodoses och att barnet får ett bra boende och en trygg vardag, förklarar Lena Nyberg.

- Barnet ska inte behöva sakna en vuxen som företräder henne eller honom. Många har varit med om mycket svåra upplevelser och måste få ett bättre bemötande från början.

För intervjuer med Lena Nyberg kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, 070-212 29 53