Lena Nyberg till Edsbyn

Barnombudsman Lena Nyberg deltar i Länsfolkhälsodagen i Edsbyn fredagen den 20 oktober.

Hon ska tala på temat "Barns rätt till en god hälsa" klockan 10-10:40. Konferensen äger rum i Pingstkyrkans lokaler, Långgatan 12.

- Barn och unga är viktiga samhällsmedborgare. De har rätt till inflytande och delaktighet i alla frågor som berör dem. Den som tar sig tid att lyssna på barn och unga får viktiga kunskaper som kan öka kvaliteten i beslutsfattandet, säger barnombudsman Lena Nyberg.

För intervjuer med barnombudsmannen kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, 070-212 29 53