Lena Nyberg till Östersund

Barnombudsman Lena Nyberg är i Östersund torsdagen den 12 oktober. Hon ska föreläsa vid konferensen Barnet i centrum på Mittuniversitetet. Konferensen vänder sig bland annat till personal inom hälso- och sjukvården och arrangörer är landstinget, Mittuniversitetet och Rädda Barnen.

- Det borde vara en självklarhet att unga som söker vård får komma till tals i frågor som berör dem. Så är det långt ifrån alltid, säger Lena Nyberg.

- Ungdomar känner att vuxna inom vården inte riktigt tar dem på allvar - även om de kanske lyssnar. De tycker heller inte att de har så stor möjlighet att påverka behandlingen. De flesta vet inte heller vart de ska vända sig om de skulle vara missnöjda med vård eller behandling, fortsätter Lena Nyberg.

Läs mer om vad ungdomar tycker i årsrapporten Röster som räknas. I den redovisas närmare 900 elevers erfarenheter. Mest nöjda är ungdomarna med ungdomsmottagningarna, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och tandläkaren.

Läs, ladda ner och beställ:
Årsrapporten
Senaste rapporten Skriften
Se hur långt arbetet med FN: s konvention om barnets rättigheter har kommit i
För intervjuer med Lena Nyberg kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, på 070-212 29 53.