Barn som upplever våld i hemmet behöver starkare skydd

Barn som bevittnar våld i hemmet kan sedan den 15 november få brottsskadeersättning och särskilt stöd från socialtjänsten. Det är positivt att barn som upplever våld kan få ekonomisk ersättning och att socialnämnderna får ett ökat ansvar att ge dem stöd och hjälp.

- Det är en förbättring. Men det är en brist att barn inte fullt ut betraktas som brottsoffer, säger Lena Nyberg, barnombudsman.

- När ett barn ser en förälder misshandla den andra föräldern är det så omskakande och kränkande att det alltid måste betraktas som att barnet utsatts för brott. Ett barn som upplever våld i hemmet befinner sig i en särskilt svår och utsatt situation, säger Lena Nyberg.

Barnombudsmannen anser därför att barnet bör kunna få vara målsägande i en rättegång mot en förälder som har misshandlat. Barnet ges då en möjlighet till upprättelse. Barnet blir inte heller beroende av att den misshandlade föräldern agerar, utan kan själv anmäla brott.

- Ett barn som upplever våld i hemmet behöver på alla sätt få samhällets stöd i sin utsatta situation, avslutar Lena Nyberg.

För intervjuer med barnombudsmannen kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, på 070-212 29 53.