Lena Nyberg besöker Kronobergshäktet

Barnombudsman Lena Nyberg besöker Kronobergshäktet i Stockholm fredagen den 17 november klockan 9:00. Hon ska träffa häkteschef Lars-Åke Pettersson samt de barnombud som arbetar på häktet. Under dagen kommer hon även att möta intagna som deltar i en föräldrautbildning.

Barnombudsmannen har under flera år satsat på att få in ett barnperspektiv i kriminalvårdens verksamhet. Rapporten Straffa inte barnet, nya anstaltsföreskrifter och personalutbildningar i barnkonventionen har bidragit till att öka barnperspektivet inom kriminalvården.

Alla häkten, anstalter och frivårdsenheter ska i dag ha barnombud som ska se till att kriminalvården tar upp frågor som rör barnen till de intagna. Barnen ska få bra möjligheter till kontakt med sina föräldrar.

- Barnombud är ett stort steg för att stärka de här barnens rättigheter, säger barnombudsman Lena Nyberg. Barnen får inte straffas för föräldrars brott. De måste få hjälp med att bibehålla kontakten med föräldern om det är lämpligt.

Barnombudsmannen har tidigare i år besökt anstalterna i Norrtälje och Kumla.

Media hälsas välkomna till besöket på Kronobergshäktet, Bergsgatan 52 i Stockholm.

Anmäl din medverkan till Ulla Tillgren, pressansvarig, 070-212 29 53 eller mejla till ulla.tillgren@barnombudsmannen.se