Lena Nyberg till Göteborg

Barnombudsman Lena Nyberg är i Göteborg onsdagen den 22 november. Hon ska delta vid Vårdalinstitutets seminarium om barns livssituation, hälsa och ohälsa.

Lena Nyberg kommer att tala om barns rätt till en god hälsa och om hur FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, kan omsättas i praktiken.

- De yngsta barnen har alltför sällan möjlighet att komma till tals i frågor och beslut som rör dem, säger Lena Nyberg. Vi har därför valt att bevaka och driva på de yngsta barnens rättigheter. Våra slutsatser och förslag kommer bland annat att presenteras i vår årsrapport till regeringen våren 2007.
 
Seminariet äger rum på Radisson SAS. Södra Hamngatan 59-65, Göteborg. Barnombudsmannen deltar i programmet klockan 11:30.

För intervjuer med Lena Nyberg kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, 070-212 29 53.