Lena Nyberg till Kristianstad

Barnombudsman Lena Nyberg är i Kristianstad tisdagen den 14 november. Hon är inbjuden av kommunen för att träffa politiker, tjänstemän och ungdomar från högstadiet och gymnasiet.

Lena Nyberg ska informera om vad barn- och ungdomsperspektiv i kommunens olika verksamheter kan innebära. Vad innebär FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, i praktiken?

Ungdomar, politiker och tjänstemän ska under dagen ge sina bilder av hur arbetet med barnkonventionen går till i Kristianstad.

Barnombudsmannens enkät om barnkonventionen. Läs svaren från kommunerna.

För intervjuer med Lena Nyberg kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, 070-212 29 53.