Lena Nyberg besöker Linköping

Barnombudsman Lena Nyberg är i Linköping torsdagen den 23 november. Hon är inbjuden till landstingets barn- och ungdomsråds avslutningsseminarium Barns rätt här och nu. Seminariet äger rum på Östergötlands länsmuseum, Raoul Wallenbergs plats.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, har funnits i 17 år. Sverige har kommit en bra bit på väg i att omsätta barnkonventionen i praktiken. Men det finns mycket kvar att göra.

- Barn och ungdomar har rätt till inflytande och delaktighet i beslut och frågor som rör deras liv. De har rätt att vara med och påverka, sedan är det de vuxna som ska fatta besluten, säger Lena Nyberg. Barndomen har ett värde i sig och ska inte vara en väntan på vuxenlivet.

Lena Nyberg talar vid seminariet i Linköping torsdagen den 23 november klockan 14:30-15:15.

För intervjuer kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, 070-212 29 53.