Snabb lösning krävs för de ensamkommande barnen

Antalet barn som kommit till Sverige utan medföljande vårdnadshavare har ökat kraftigt under de senaste månaderna. Majoriteten av barnen är unga pojkar som flyr den militära situationen i Irak, men barn kommer också från Somalia och Afghanistan. Under hösten har situationen för de barn som på egen hand söker asyl i Sverige därför försämrats. Enligt Migrationsverket väntar cirka 160 barn på att få flytta från tillfälliga boenden i fyra ankomstkommuner till mer permanenta boenden ute i kommunerna. Vissa barn har väntat sedan i augusti.

- Det är oacceptabelt och ovärdigt att behandla de ensamkommande barnen på det här sättet, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Barnombudsmannen efterfrågar nu i en skrivelse till regeringen en snabb lösning på situationen för de här barnen. Möjligheterna för Migrationsverket och kommunerna att frivilligt komma överens verkar vara relativt begränsade.

- Många av barnen har upplevt traumatiska händelser i hemlandet och kommer ensamma till ett nytt land.  De befinner sig i en mycket utsatt situation och behöver få ett bättre mottagande än vad de får i dag, anser Lena Nyberg.

Det oväntat stora antalet barn som kommit till Sverige medför att barnen ibland tvingas bo i miljöer som är olämpliga även i ett kort tidsperspektiv. Barn har till exempel tvingats bo på transithotell där de vistas utan övervakning av vuxna.

- Barnen får inte det stöd och den hjälp som de har rätt till eftersom de ansvariga inte lyckas komma överens. För få kommuner har hittills ställt upp för de här barnen som är här för att söka asyl, säger Lena Nyberg.

Strömmen av ensamma flyktingbarn märks i många delar av Europa. När nätverket för Europas barnombudsmän, ENOC, träffades i september var  ensamkommande asylsökande barnen en mycket viktig fråga.
 
- Regeringen måste ge Migrationsverket och kommunerna förutsättningar för att komma överens och lösa problemen för att ge de här barnen en bättre och tryggare situation, avslutar Lena Nyberg.

Ett av skälen bakom att kommunerna fick ta över ansvaret för de ensamkommande barnen från den 1 juli i år var att de har kunskap och erfarenhet av att ge barn i utsatta situationer en bra vardag när familjen inte kan det. I dag är det för få kommuner som tar på sig ansvaret för de här barnen.

För intervjuer med Lena Nyberg kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, 070-212 29 53.