Konferens om ungdomars drogvanor

Barn som kunskapskälla och föräldrar som förebilder. Det är huvudtemat för konferensen Hur kan forskningen bidra till minskat missbruk bland unga? onsdagen den 15 mars i Stockholm. Arrangörer är Barnombudsmannen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Syftet är att lyfta fram barn och ungdomar som kunskapskälla inom forskningen och ge exempel på framgångsrikt antidrogarbete.

- Föräldrar är ungdomarnas viktigaste förebild. Ungdomar är öppna för att föräldrar sätter gränser, säger barnombudsman Lena Nyberg. Föräldrars egna alkoholvanor och deras åsikter om alkohol och narkotika påverkar ungdomarna.

- Det finns ofta tydliga regler kring narkotika och rökning i familjen, men regler kring alkohol är inte lika vanligt. Det syns också i ungdomarnas vanor och attityder. Vi tror att insatser som riktar sig direkt till föräldrar kan minska alkoholdrickandet hos ungdomar. Vi måste hitta metoder som ungdomarna själva tror på. De vill ha träffpunkter som är drogfria. De behöver också andra ungdomar som förebilder för att kunna stå emot grupptryck, säger Lena Nyberg.

Ur konferensprogrammet:
 Barn och ungas drogvanor i Sverige och Europa, Barbro Andersson, forskningssekreterare, CAN.
 Att använda barn som kunskapskälla i forskningen, Elisabet Näsman, FD, professor i sociologi, Uppsala
universitet.
 Erfarenhet av ungdomar och drogproblematik, Linus Källander, Sveriges Ungdomsråd.
 Samhällsperspektiv på forskningens roll i drogpreventionen, Margareta Olofsson, socialborgarråd i Stockholm.

Konferensen Hur kan forskningen bidra till minskat missbruk bland unga? äger rum i Stockholm den 15 mars klockan 08:30-16:30 på  Piperska Muren, Scheelegatan 14.

Media är välkommen till seminariet kostnadsfritt, lunch ingår ej. Anmälan senast den 13 mars till ulla.tillgren@barnombudsmannen.se.

Läs Barnombudsmannens rapporter och
Läs mer om CAN:s arbete på www.can.se