Lena Nyberg till Skellefteå

Barnombudsman Lena Nyberg besöker Skellefteå torsdagen den 23 mars. Hon är inbjuden av folkhälsonämnderna i Västerbotten till en temadag om barns och ungdomars fysiska och psykiska hälsa.

Lena Nyberg ska tala på temat rätten till en god hälsa. Läs mer om Barnombudsmannens arbete om stress och psykisk ohälsa och ladda hem rapporter från webblpatsen.

För intervjuer kontakta Ulla Tillgren på mejl ulla.tillgren@barnombudsmannen.se eller ring 070-212 29 53.