Lena Nyberg till Uppsala

Barnombudsman Lena Nyberg är i Uppsala fredagen den 28 april. Hon är inbjuden för att tala på temat "Barns rätt till en god hälsa" på Akademiska barnsjukhuset.

Hon kommer att informera läkarna på barnsjukhuset om myndigheten Barnombudsmannens verksamhet, ta upp frågor om hur bemötandet av barn och unga kan förbättras och informera om FN:s konvention om barnets rättigheter.

- De flesta barn i Sverige mår fysiskt bra. Men det är oroande att den psykiska ohälsan ökar, säger Lena Nyberg.

Seminariet pågår på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala mellan klockan 12:15 och 13:30.
 
Läs mer om hur ungdomar uppfattar vården och hur långt arbetet med barnkonventionen inom landstinget har kommit i Barnombudsmannens senaste årsrapport Röster som räknas.


Läs och ladda ner Röster som räknas 
 
För intervjuer med Lena Nyberg kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, på 070-212 29 53.