Genomför Operation barnfrid

I snart 30 år har det varit förbjudet att aga barn i Sverige. Men i dag finns det oroande tecken på att barnmisshandeln ökar. Barnombudsmannen framför i en skrivelse till regeringen en rad förslag för att kartlägga och förebygga barnaga och våld mot barn.

- Det är hög tid att genomföra Operation barnfrid, säger barnombudsman Lena Nyberg. Satsningen bör innefatta ett nationellt råd för barnfrid i Sverige. Det ska vara ett rådgivande forum som tar upp frågor som rör våld och övergrepp mot barn. Representanter från myndigheter och organisationer bör sitta i rådet och ska uppmärksamma problem och ge förslag på lösningar som kan förbättra situationen för barn som far illa eller riskerar att göra det.

Det förebyggande arbetet måste alltid vara utgångspunkten i arbetet mot barnaga, misshandel och våld. En stor informationssatsning som når alla som har barn behövs. Den bör också innehålla information om vilka metoder en förälder kan använda sig av i sin föräldraroll. Förebilden till Operation barnfrid är satsningen Operation kvinnofrid som uppmärksammat mäns våld mot kvinnor.

Barnombudsmannen vill också se en statistisk undersökning riktad till barn och unga där de får svara på om de själva har utsatts för aga eller våld i hemmet. I dag saknas det aktuell statistik på området. En attitydundersökning till föräldrar om vilken inställning de har till barnaga bör också genomföras.

- Vi vill se ett stärkt stöd till föräldrar. Det är viktigt att ständigt arbeta förebyggande. Det kommer nya generationer föräldrar som måste få information, säger Lena Nyberg.

Även stöd till barn som kränkts behövs.

- Vuxna som finns i ett barns närhet måste ha civilkurage nog att gå vidare till socialtjänst eller polis om de misstänker att ett barn far illa. Ett barn måste få hjälp och stöd med att våga berätta, avslutar Lena Nyberg. Det kan vara minst lika viktigt att förklara för ett barn vad som kommer att hända när barnet berättar vad det har varit med om. Det kan minska barnets oro för vad som kan hända i framtiden.