Barnrättskurs med fokus på inflytande och hälsa

På uppdrag av Sida arrangerar Barnombudsmannen en utbildning om barns rättigheter med fokus på demokrati, hälsa och HIV/Aids-frågor för deltagare ifrån Afrika.

De 28 deltagarna kommer ifrån Botswana, Etiopien, Kap Verde, Kenya, Malawi, Moçambique, Sierra Leone, Sudan, Sydafrika, Tanzania, Zambia och Zimbabwe. De arbetar inom offentlig eller frivillig verksamhet riktad till barn och unga. Deltagarna genomgår en tre veckors grundutbildning i Sverige för att sedan genomföra förändringsprojekt i sina hemländer.

Bland föredragshållarna finns Peter Newell, Storbritannien, expert på barnrättsfrågor och aktiv motståndare till barnaga. Gill Brook, Storbritannien, ansvarig för barn- och familjecentrerad vård vid Birminghams sjukhus där hon arbetar systematiskt med att låta barn och familjer aktivt besluta om vård och behandling. Isaac Kato, Uganda, från frivilligorganisationen Straight Talk Foundation, som ger ut en tidning och sänder radio gjord av och för ungdomar.

Bland svenska föredragshållare finns barnombudsman Lena Nyberg och föreläsare från bland annat Sida, Rädda Barnen, RFSL, RFSU och Vägverket.

Journalister hälsas välkomna till en mottagning för deltagarna måndagen den 4 september klockan 17:00 hos Barnombudsmannen, Norr Mälarstrand 6, Stockholm. Anmäl deltagande till ann.engblom@barnombudsmannen.se, 08-692 29 61.

För bokning av intervjuer med inbjudna föreläsare kontakta Ulla Tillgren på ulla.tillgren@barnombudsmannen.se, 070-212 29 53.