Lena Nyberg besöker anstalten i Kumla

Barnombudsman Lena Nyberg är inbjuden till Kumla-anstalten torsdagen den 31 augusti. Hon ska diskutera barns rättigheter med anstaltens ledning utifrån FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

- Barn har rätt till kontakt med sina föräldrar, även om mamma eller pappa sitter på en anstalt. Det är viktigt att kriminalvården bemöter barn till frihetsberövade på bästa sätt, säger Lena Nyberg.

Barnombudsmannens studie Straffa inte barnet (2004) visade att barns rättigheter ofta glömdes bort. Tusentals barn har föräldrar som sitter i häkte eller på anstalt.

Situationen för barn med frihetsberövade föräldrar har förbättras de senaste åren. Alla häkten, anstalter och frivårdsenheter ska i dag ha barnombud. Deras uppgift är att se till att kriminalvården tar upp frågor kring de intagnas barn. Det kan handla om bra möjligheter till besök, telefon- eller brevkontakt och att se frågor utifrån barnets perspektiv. 

- Barnombud är ett stort steg i rätt riktning för att stärka barnens rättigheter i den utsatta situation som de befinner sig i. Kriminalvården har ökat sitt barnperspektiv med nya anstaltsföreskrifter och genom personalutbildningar i barnkonventionen, säger Lena Nyberg. Barnets behov ska stå i centrum och förbättringarna borde göras i samråd med barnen.

- När mamma eller pappa har begått ett brott och får sitt straff så drabbar det ofta barnen hårdast. Kontakten mellan en föräldern och barnet är ofta sporadisk av naturliga skäl. Och barnet får kanske inte hjälp med att bibehålla kontakten med föräldern eller att bearbeta sina känslor, säger Lena Nyberg. Det gäller att både kriminalvårdens anställda och socialtjänsten fokuserar på barnets behov.

- Besöksrum är viktiga och bör anpassas utifrån barns behov så mycket som möjligt. Det är viktigt att barnen kan känna sig trygga, säger Lena Nyberg.

För intervjuer med Lena Nyberg kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, 070-212 29 53. Besöket på anstalten pågår mellan klockan 12 och 15.