Europas barnombudsmän möts i Aten

Ensamkommande flyktingbarn, diskriminering och mobbning är huvudteman när Europas barnombudsmän har sitt årliga möte den 26-28 september.

Mötet äger rum i Aten och är det tionde i ordningen för barnombudsmännens nätverk ENOC. Nätverket har 23 medlemsländer. Förebyggande arbete mot diskriminering och mänskliga rättigheter för minoriteter och barn med särskilda behov ska också diskuteras av ombudsmännen.

Arbetet med barns rättigheter inom EU har intensifierats på senare år. EU beslutade nyligen att inom ramen för Daphneprogrammet inleda ett samarbete med ENOC.

- Barns och ungdomars rättigheter och levnadsförhållanden kommer förhoppningsvis att hamna mer i fokus inom EU. Barnombudsmännen har en viktig uppgift genom att föra barns och ungas talan, säger barnombudsman Lena Nyberg.

ENOC-mötet följs den 29-30 september av Europarådets konferens Ombudsarbete för barn. Temat är ombudsmännens arbete för att skydda barns rättigheter. Deltagarna kommer från bland annat FN, ombudsmannainstitutioner och frivilligorganisationer. En av arrangörerna är Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

Lena Nyberg kommer att vara på plats i Aten. För intervjuer kontakta Ulla Tillgren 070-212 29 53.

Läs mer om ENOC och programmet 
Läs mer om Europarådet och programmet