Lena Nyberg besöker Umeå

Barnombudsman Lena Nyberg är i Umeå torsdagen den 21 september. Hon ska tala vid en konferens som vänder sig till rektorer. Lena Nyberg ska föreläsa om temat "FN: s konvention om barnets rättigheter - ett verktyg för förändring".

Konferensen arrangeras av Centrum för skolledarutveckling och äger rum vid Umeå universitet i Aula Nordica.
Lena Nyberg talar klockan 11-12.

För intervjuer med barnombudsmannen kontakta Ulla Tillgren på 070-212 29 53.