Lena Nyberg besöker Luleå

Barnombudsman Lena Nyberg besöker Luleå tisdagen den 23 januari. Hon ska informera om hur barnperspektivet kan öka i länsstyrelsens arbete.

Lena Nyberg är inbjuden av Länsstyrelsen i Norrbotten och Unga Örnar. Föreläsningen pågår mellan klockan 10.00 och 14.30 i Länsstyrelsens lokaler Stationsgatan 5 i Luleå. Under eftermiddagen hålls ett föredrag för Unga Örnar.

För intervjuer med barnombudsmannen kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, på 070-212 29 53.