Lena Nyberg till Vimmerby

Barnombudsman Lena Nyberg besöker Vimmerby lördagen den 27 januari för att inviga Riksutställningars LEK! -en allvarlig utställning.

Barns rätt till kultur är en viktig rättighet enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

- Kultur och lek kan bidra till att barn utvecklas och mår bra, säger Lena Nyberg. Förskolan och skolan är viktiga för att väcka barns lust till kultur. Men ofta har barnen små möjligheter att välja vilka kulturaktiviteter som de får pröva på. Vuxna behöver bli bättre på att lyssna på barn och ge dem verkligt inflytande.

Läs Barnombudsmannens rapport  

Invigningen av utställningen LEK! äger rum i Aktivitetshuset, f d Mästersöms lokaler, Bondebygatan 17 i Vimmerby lördagen den 27 januari. Lena Nyberg talar kl. 11:30.

För intervjuer med barnombudsmannen kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, 070-212 29 53.