Svårt för unga att förstå vad som händer i domstolen

Ungdomar har svårt att förstå vad som händer i en domstol. Rättegångsprocessen är skapad av vuxna och för vuxna. Miljö, språk och förfarandet kring en rättegång är mycket främmande för ungdomar. Bilden bekräftas av vuxna som arbetar inom rättsväsendet.

- Varje tillfälle som en ung person lämnar rättssalen utan att ha förstått vad som har hänt är ett misslyckande för rättsstaten, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Den nya skriften Förklara vad som händer. En pedagogisk brottmålsrättegång för unga är tänkt som ett stöd för rättsväsendet. Den innehåller råd och tips på vad alla bör tänka på när en ung person deltar i en rättegång. Skriften är gjord i samarbete med domare, åklagare och advokater som redan kommit mycket långt i sitt arbete för att uppnå ett bättre barnperspektiv i rättsprocessen.

En av Barnombudsmannens viktigaste uppgifter är att utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, arbeta för att barn och unga ska få komma till tals i alla slags processer och beslut som rör dem. Det gäller självklart också när en ung människa är med i en brottmålsrättegång, som tilltalad, brottsoffer eller som vittne.

Skriften är tänkt att användas av domare, nämndemän, åklagare och advokater som i sina yrkesroller möter unga i samband med brottmålsrättegångar.

- Många inom rättsväsendet funderar mycket på hur man kan göra mötet mellan ungdomar och domstolen så begripligt som möjligt. Om var och en som är inblandad i rättsprocessen drar sitt strå till stacken kan alla med små insatser nå fram till en bättre anpassad rättegång för unga, säger Lena Nyberg.

Lena Nyberg finns säkrast anträffbar för intervjuer onsdagen den 31 januari mellan klockan 11:00 och 12:30. För intervjuer kontakta pressansvariga Ulla Tillgren 070-212 29 53.

Ladda ned och beställ skriften