Lena Nyberg till Östersund

Barnombudsman Lena Nyberg besöker Östersund onsdagen den 24 oktober. Hon är inbjuden av Statens folkhälsoinstitut för att tala om hur man kan arbeta praktiskt med med barnkonventionen i myndighetens arbete.

Lena Nybergs resa till Östersund har blivit inställt på grund av dimma. Det går naturligtvis fortfarande bra att kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, på 070-212 29 53 för intervjuer med Lena Nyberg.

Barns och ungas vardag är beroende av att vuxna fattar kloka beslut. Barn och ungdomar saknar rösträtt och har därför mycket liten möjlighet att påverka beslut som rör deras liv.

- Det finns många exempel på att samhället satsat fel för att man inte har tagit reda på vad som är bäst för barnen, säger barnombudsman Lena Nyberg. Om vi vill fatta beslut med hög kvalitet ska vi lyssna på barnen. Det gäller att inte lägga resurser på fel saker. Genom att skapa en bra grund för barnen bidrar vi till att våra gemensamma resurser används på bästa sätt.

FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för att vara ett land med stora skillnader i levnadsförhållanden för barn och unga. Den psykiska ohälsan bland barn och unga behöver uppmärksammas mer. Förebyggande skolhälsovård och tidiga insatser är kanske viktigare än någonsin.

- Regeringen håller på att omarbeta skollagen. Vi har föreslagit att skollagen bör innehålla nationella minimikriterier för skolhälsovården så att den omfattar skolläkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog, säger Lena Nyberg. I dag är det upp till kommunerna och de enskilda skolorna att erbjuda skolkurator eller skolpsykolog.

För intervjuer med Lena Nyberg kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, på 070-212 29 53 eller kontakta presskontakt Johan Landin, Statens folkhälsoinstitut, på 063-19 96 52 för pressträff i Östersund den 24 oktober.
Seminariet äger rum mellan klockan 10 till 14:30 hos Statens folkhälsoinstitut, FHI, Forskarens väg 3 i Östersund.