Vuxna behöver leda ungdomar rätt

En 16-årig pojke dog förra helgen efter en misshandel på Kungsholmen i Stockholm. En annan pojke dog efter att ha blivit beskjuten i Rödeby, norr om Karlskrona. Runt om i Sverige pågår samtal om våld, straff och hämnd bland barn och ungdomar. Diskussionerna pågår i hemmen, i skolan, inom föreningar och på Internet.

Många barn och unga har behov av att prata. Om det som har hänt, om vad som hade kunnat hända, om vad som kommer att hända nu. En del samtal handlar om att bearbeta sorg, rädsla eller otrygghet, andra har urartat till regelrätta uppmaningar till hämnd.

– Debatten måste lugnas ner, säger barnombudsman Lena Nyberg. De misstänkta gärningsmännen i Stockholm är barn. Den misstänkte mannen i Rödeby har också barn. Det som har hänt är en katastrof för alla inblandade. Självklart för familjerna och vännerna till pojkarna som dog, men också för de misstänkta och deras anhöriga.

Barnombudsmannen anser att samhället också måste se sitt ansvar i det som har inträffat. Vilka insatser har gjorts för att minska våldet? Hur många av oss vuxna har varit på stan på kvällarna? Vilket stöd har barn och ungdomar fått?

Internet är en arena för snabb ryktesspridning och spridning av personuppgifter. Både på Internet och i medierna stärks föreställningar om vissa människor som goda och andra som onda.

– Vuxna måste ta diskussionen med ungdomarna nu och vi måste ta ansvar för att vara nyanserade. Det som har hänt är förskräckligt, men vi måste lyfta fram att livet inte är svartvitt och att hämnd inte för något gott med sig. Det är rättsväsendet som ska döma de skyldiga. Inte allmänheten. Det är inte okej med en klappjakt på misstänkta. Att hota en person som är misstänkt för ett brott är också ett brott, säger Lena Nyberg.

Barn under 18 år som misstänks för brott har rättigheter när det gäller själva brottmålsprocessen. I FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, står exempelvis att varje barn som misstänks eller åtalas eller har befunnits skyldigt till brott ska behandlas på ett sätt som främjar barnets känsla för värdighet och värde. Barnets respekt för andras mänskliga rättigheter ska stärkas och hänsyn ska tas till barnets ålder. Det är viktigt att främja att barnet återanpassas och tar på sig en konstruktiv roll i samhället.

– De som eventuellt döms kommer att få ta ansvar för det de har gjort, men de får inte bli villebråd, vare sig nu eller senare. Ungdomar måste få en dräglig förutsättning att leva ett normalt liv även om de har avtjänat straff. Risken är att barn som har fått utstå hot om vedergällning, utan att vuxna, medierna, samhället har försökt att förhindra det, inte kommer att kunna leva ett vanligt liv i framtiden, säger Lena Nyberg.

I dag fredag klockan 17.00 hålls manifestationer mot ungdomsvåldet i Stockholm, Göteborg, Malmö och på andra orter. Föräldrar och andra vuxna uppmanas att delta.

För intervjuer med barnombudsman Lena Nyberg kontakta Cecilia Parkert på 08-692 29 67