Lena Nyberg besöker Karlstad

Barnombudsman Lena Nyberg är i Karlstad tisdagen den 27 november. Hon är inbjuden till landstingsfullmäktige för att föreläsa om hur FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, kan omsättas i praktiken.

 - Barnkonventionen är ett bra verktyg när man ska fatta beslut. Genom att lyfta fram barns och ungas perspektiv i frågor som berör dem kan vi fatta bättre beslut med högre kvalitet. Vi använder också våra gemensamma resurser effektivare, säger barnombudsman Lena Nyberg.

 Lena Nyberg föreläser klockan 10:30-12 i Bibliotekshuset, Karlstads stadsbibliotek, Västra Torggatan 26.

 För intervjuer med barnombudsmannen kontakta pressansvariga Ulla Tillgren 070-212 29 53.

 Läs mer om barnkonventionen som redskap i kommuner, landsting och regioner i skriften