Lena Nyberg till Västerås

Barnombudsman Lena Nyberg besöker Västerås den 8 november. Hon är inbjuden av Västerås stift för att medverka i en fortbildning för diakoner, musiker, pedagoger och präster inom Västerås stift. Lena Nyberg kommer att tala om barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, och berätta om hur barn har det i Sverige.  Västerås stift har ett projekt, Barn 2007, där man arbetar med barnens särställning i kyrkan. Bland ämnena som tas upp under fortbildningen finns bland annat barnens plats i församlingen, rätten till en egen röst och barns sorg.

Barnombudsmannen har funnits sedan 1993 och har uppdraget att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i barnkonventionen. Barnombudsmannen ska också driva på genomförandet och bevaka att konventionen efterlevs. I torsdags presenterade Statskontoret ett förslag som innebär att Barnombudsmannen kan läggas ner och att ansvaret för barnpolitiken splittras. Ingen myndighet föreslås längre ha till uppgift att företräda barns och ungas rättigheter eller driva på genomförandet av barnkonventionen. Förslaget innebär en försvagning av arbetet med barnkonventionen i Sverige, som på många sätt är ett föregångsland när det gäller barnets rättigheter.

– Det är förvånande med förslag som innebär en försvagning istället för en förstärkning av arbetet med barns och ungas rättigheter, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Personer under 18 år utgör en femtedel av Sveriges befolkning. De saknar rösträtt och blir sällan lyssnade till och tagna på allvar. Barnombudsmannen lyssnar på barn och ungdomar och har drivit på arbetet med frågor som de anser vara viktiga, till exempel stress, alkohol, droger, arbetsmiljön i skolan, otrygghet, mobbning och misshandel.

– Det behövs någon som formellt har uppdraget att lyssna till barns och ungas vardagsproblem och driver på arbetet med barns rättigheter både lokalt och nationellt, säger Lena Nyberg.

För intervjuer med barnombudsman Lena Nyberg kontakta Ann Engblom på 08-692 29 61 eller 070- 437 87 61.