Världens barnombudsmän till New York

Måndagen den 10 december möts barnombudsmän och oberoende nationella barnrättsorganisationer från hela världen i New York i samband med det möte om barn som hålls i FN den 11-12 december.

Vid barnmötet i New York 2002 antogs en deklaration och vid det här mötet ska arbetet med den stämmas av. Barnombudsman Lena Nyberg ser fram emot ett möte som ger utrymme för dialog och diskussion.

– Jag hoppas att vi tar ett steg mot ett nätverk för världens alla barnombudsmän. Jag hoppas att vi kommer att diskutera arbetet för att motverka våld mot barn i alla länder, säger Lena Nyberg.

Sedan 2002 har de oberoende barnrättsinstitutionerna, som kan kallas barnombudsmän, ombud för barn, barnföreträdare eller barnkommissionärer, etablerats i allt fler länder. En utvecklingen som har uppmuntrats av FN:s barnrättskommitté. De oberoende institutionerna har också blivit allt mer synliga i internationella sammanhang genom olika regionala nätverk. Det europeiska nätverket för barnombudsmän, Enoc, har fått nya medlemmar och spelar en allt större roll. I november i år startades också ett Ibero-amerikanskt nätverk för barnombud.

Unicef är arrangör för mötet den 10 december och ett av målen är att synliggöra de oberoende barnrättsinstitutionerna och deras roll i en grundläggande strategi för att genomföra FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Syftet är också att stärka institutionerna som oberoende aktörer för att driva på och skydda barns rättigheter.

– Jag kommer att berätta om vårt Nöjt barn-index. Det är ett bra sätt att skaffa mer kunskap om hur barn ser på sina liv, säger Lena Nyberg.

Den 11-12 december äger en uppfölljning av 2002 års möte rum i FN-högkvarteret i New York med bland andra regeringsrepresentanter, internationella organisationer, barnombudsmän och medlemmar i FN:s barnrättskommitté. 

För intervjuer med Lena Nyberg kontakta pressansvariga Ulla Tillgren 070-212 29 53.