Lena Nyberg till Enköping

Barnombudsman Lena Nyberg besöker Enköping onsdagen den 14 februari. Hon ska tala om barns rätt till konst och kultur enligt FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, vid en fortbildningsdag för rektorer.

Lena Nyberg talar mellan klockan 8:15 - 9:15 på Medborgarhuset, Ågatan 29, Enköping.

För intervjuer kontakta Ulla Tillgren på 070-212 29 53.