Pressfrukost: Revisorer med öga för barnens bästa

Barnombudsman Lena Nyberg presenterar torsdagen den 8 februari en skrift om hur barns och ungas vardag kan förbättras med revisionens hjälp.

Revisorer kan med sin självständiga roll granska om beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner tar hänsyn till barns och ungas rättigheter.

Vi visar goda exempel på hur FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, kan bli ett redskap för revisorer.

Pressfrukost torsdagen den 8 februari klockan 8:30 på Barnombudsmannens kansli, Norr Mälarstrand 6, 3 tr i Stockholm.

Meddela ditt deltagande till ann.engblom@barnombudsmannen.se senast den 7 februari.