Rusta revisionen för barnens bästa

Barns och ungas vardag är beroende av att vuxna fattar kloka beslut. Barn och ungdomar saknar rösträtt och har därför mycket liten möjlighet att påverka beslut som rör deras liv.

Många kommuner och landsting har fattat beslut om FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Men har besluten omsatts i praktiken? Hur stor del av resurserna har gått till barn och ungdomar? Blev det bättre eller sämre för barnen? Här har revisorerna en nyckelroll genom att de granskar hur kommuner och landsting använder sina resurser.

Beslutsunderlagen blir bättre om man räknar med barnen. Med den nya skriften Rustad för revision visar vi hur revisionsarbetet kan gå till. Läs hur Haninge, Jönköping, Luleå, Malmö, Stockholm och Växjö har gjort.

- Vi ska lyssna på barnen om vi vill fatta beslut med hög kvalitet, säger barnombudsman Lena Nyberg. Vi har inte råd att vara utan deras kunskaper. Det gäller att inte lägga resurser på fel saker. Genom att skapa en bra grund för barnen bidrar vi till att våra gemensamma resurser används på bästa sätt.

För intervjuer med barnombudsmannen kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, 070-212 29 53.

Ladda ned och beställ