Barn med funktionsnedsättningar utestängs från fritidsaktiviteter

Många barn och ungdomar med funktionsnedsättningar utestängs från fritidsaktiviteter. Dålig samordning, negativ attityd hos ledare, brister på tillgänglighet och brist på ledsagare är några förklaringar.

Fritidsverksamhet för barn och ungdomar är inte reglerat i lag. Det är också otydligt vem som har ansvar för att barn och unga med funktionshinder får möjlighet till stimulerande fritidsverksamheter. Många fritidsförvaltningar anser att det är handikappföreningar, handikappidrotten och barn- och ungdomshabiliteringen som ska se till att de här barnen ska få en bra fritid. Många kommuner gör inte tillräckligt för att barn och unga med funktionsnedsättningar ska kunna delta i kultur- och fritidsverksamheter.

Den nya handboken Mer än bara lite kul ger råd och tips på hur fritidssysselsättningar kan utvecklas. Här finns exempel på nya sätt att tänka för att alla barn, oavsett om de har ett funktionshinder eller ej, ska kunna få en rikare fritid.

- Det är dags att kommunerna synliggör barnen. Handboken är ett unikt redskap för att komma igång och göra någonting. Jag uppmanar alla som ansvarar för fritidsfrågor att ta till sig de goda exemplen, säger Örjan Brinkman, Handikappförbundens generalsekreterare.

Barnen, deras familjer, kommunerna och föreningslivet tjänar alla på att det satsas på bra fritidsaktiviteter. På flera håll finns det bra aktiviteter för barn med funktionshinder. Filipstad, Hjo, Karlstad, Lund, Malmö och Umeå har alla aktiviteter som finns beskrivna i handledningen.

- Det är viktigt att lyssna till vad barnen själva vill göra och inte vad de vuxna anser att barnen kan göra. Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn. Deras funktionshinder ska inte behöva begränsa deras liv och utveckling. FN:s konvention om barnets rättigheter säger att inget barn får diskrimineras eller utestängas från en aktivitet bara för att hon eller han har en funktionsnedsättning, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Det viktigaste punkterna för att fritidssatsningarna ska bli bättre i kommunerna är:

 bättre samverkan mellan olika aktörer
 barnets eget val av aktivitet
 personligt stöd till barnet i samband med aktiviteten
 låta barnet pröva i små steg
 stöd och handledning till ledare
 kartläggning och uppföljning

För intervjuer med generalsekreterare Örjan Brinkman, Handikappförbunden, 0702-57 50 14 eller kontakta pressekreterare Eva Jansson 08-546 404 11, 0704-13 32 01. För intervjuer med barnombudsman Lena Nyberg kontakta pressansvarig Ulla Tillgren 08-692 29 53, 070-212 29 53.

Läs, ladda ned och beställ

Läs även förra årets rapport