Lena Nyberg till Alingsås

Barnombudsman Lena Nyberg besöker Alingsås tisdagen den 6 mars för att tala om barns och ungas psykiska ohälsa. Hon ska tala på temat Hur kan vi leva upp till FN: s konvention om barnets rättigheter och rätten till hälsa, sjukvård och social trygghet?

Hon pratar vid två tillfällen under dagen, klockan 13:10-13:30 samt klockan 18:10-18:30.

Seminariet arrangeras av S:t Lukas i Alingsås och äger rum i Missionskyrkan, Kungsgatan 46.

För intervjuer med barnombudsmannen kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, 070-212 29 53.

Många kommuner och landsting har fattat beslut om barnkonventionen. Men har besluten kommit barn och unga till del? Läs hur revisorerna kan granska arbetet med barnkonventionen i skriften .
Läs även hur ungdomar uppfattar att de bemöts av hälso- och sjukvården i årsrapporten