Lena Nyberg besöker Uppsala

Barnombudsman Lena Nyberg besöker Uppsala torsdagen den 15 mars. Hon är inbjuden att föreläsa om barns situation i Sverige för kvinno- och barndivisionen på Akademiska Sjukhuset.

Ungdomar är mest nöjda med det bemötande de får från personal hos ungdomsmottagningarna, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och tandläkaren. Nästan varannan elev har besökt en ungdomsmottagning, visar en undersökning bland Barnombudsmannens kontaktklasser i högstadiet och gymnasiet. En majoritet elever ansåg att de hade blivit lyssnade till och tagna på allvar. Flickorna var mer nöjda än pojkarna.

- Hälften av dem som varit på en vårdcentral tyckte att de blivit lyssnade till, men bara en av tre tyckte att de hade kunnat påverka behandlingen, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Tre av fyra elever hade sökt upp skolsköterskan. Mer än varannan svarade att de blivit lyssnade till, men bara en av tre tyckte att de hade kunnat påverka behandlingen.

- Varje hälso- och sjukvårdsområde borde ta fram metoder för att följa upp hur barn och unga upplever mötet med vården och dra lärdom av detta, avslutar Lena Nyberg.

Föreläsningen äger rum i konferensrummet på Akademiska barnsjukhuset, ingång 95/96 den 15/3 kl 13-14.

För intervjuer med Lena Nyberg kontakta pressansvarig Ulla Tillgren, 070-212 29 53.