Lena Nyberg besöker Falun

Barnombudsman Lena Nyberg besöker Falun tisdagen den 17 april. Hon ska föreläsa om barns och ungdomars hälsa. Temat är FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, och dess betydelse för skolbarnens hälsa och välbefinnande.

Den öppna föreläsningen äger rum klockan 14 till cirka 17:15 på Högskolan Dalarna, föreläsningssal 6, arrangörer är Högskolan och Falu kommun.

Kontakta Ulla Tillgren på 070-212 29 53 för intervjuer med Lena Nyberg.